Sútaž o plechový hrnček za nakup

Súťaž je určená pre všetkých zákazníkov, ktorí vykonajú objednávku v termíne 07.07.2022 do 26.07.2022 v akejkoľvek hodnote.

 

 Podmienky účasti v súťaži

Súťaž je určená pre všetkých zákazníkov, ktorí vykonajú objednávku v termíne 07.07.2022 do 26.07.2022 na mojepapiernictvo.sk v akejkoľvek hodnote.


Výhra bude definovaná a zverejnená v aktuálnom súťažnom príspevku na sociálnej sieti Facebook a Instagram.

Po skončení termínu, ktorý bude označený ako koniec súťaže, bude náhodne vyžrebovaný výherca, ktorý spĺňa podmienky súťaže. Žrebovanie sa uskutoční najneskôr do 5 pracovných dní po uplynutí termínu uvedeného v príspevku. spolu je 5 hrnčekov

Výhercovia budú kontaktovaní prostredníctvom emailu.

V prípade sporu o výhru je rozhodnutie organizátora súťaže konečným rozhodnutím. Získané výhry nemožno previesť na iné osoby alebo vyplatiť v hotovosti.


Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani na iného súťažiaceho. Výhru nie je možné zameniť za finančnú hotovosť. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky a vymáhanie účasti v súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť ceny v súťaži.

SUTAž PLECHAčIK MOJEPAPIERNICTVO (453 × 276 px)