Zásady práce s Vašimi údajmi

Zásady práce s Vašimi údajmi

Spoločnosť

Fossil Energy & Logistic s.r.o.,Tomášikova 50E, 831 04 Bratislava. IČO: 50 149 318, IČ DPH: SK2120192140

Výdajné miesto - kancelária

MOJE PAPIERNICTVO                                              
Administratívna budova Lake Building – prízemie
Drieňová 3, 821 03 Bratislava II
e-mail: office/zavináč/mojepapiernictvo.sk

 

 

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach www.MOJEPAPIERNICTVO.SK

 

Pri poskytovaní našich služieb a predaji spracúvame niektoré osobné údaje. 

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („GDPR“).

 

I. Spracúvanie osobných údajov

 

 1. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

 

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami a službami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo

 Z akého dôvodu?

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s našou ponukou tovaru a služieb pripadne  informácii o tovare, o ktorý mate záujem.

 Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

 Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 6 mesiacov od našej poslednej komunikácie.

 

 1. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

 Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo

 Z akého dôvodu?

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy – dodanie tovaru alebo poskytovanie služieb. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

 Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií).

 Na základe akého právneho základu spracúvame osobné údaje?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

 Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

 Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

Počas dodania tovarov alebo poskytovania služieb a potom 10 rokov od posledného poskytnutia takých služieb alebo dodania tovaru.

 

 1. Newsletter (komerčná komunikácia)

 Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu na zasielanie našich marketingových oznámení.

 Na základe akého právneho základu?

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

 Ako dlho budeme osobné údaje spracúvať?

1 rok od Vášho posledného nákupu. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom e-mailu alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: obchod@mojepapiernictvo.sk

II. Kto sa k údajom dostane?

 Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 

 • prevádzkovateľ e-shopovej platformy Shoptet (spoločnosť Shoptet a.s., so sídlom Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, Česká republika, IČ: 289 35 675, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel B vložka 25395
 • expedícii tovaru - Direct Parcel Distribution SK s.r.o., IČO: 35834498, DIČ: 2021648739, IČ DPH: SK2021648739, Obchodný register okr súdu BA1, oddiel SRO, Vklad č. 26367/B, Technická 7 821 04 Bratislava
 • expedícii tovaru -Packeta r. o.,IČO: 48136999,so  sídlom Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom  Bratislava  I, oddiel: Sro, vl. Č.: 105158/B
 • expedícii tovaru - Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
 • expedícii tovaru - Slovak Parcel Service s.r.o.,  so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji , IČO: 31329217, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3215/B
 • SCHENKER s.r.o., so sídlom Kopčianska 94, 851 01 Bratislava, IČO: 31 327 222, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro. Vložka č. 3041/B
 • spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb – platobná brána Global Payments s.r.o.
 • Vajnorská 100/B, 831 04 Bratislava - Nové Mesto,IČO: 50 010 301,Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Po, vložka 3016/B.
 • poskytovateľ e-mailingovej služby SmartSelling a.s.,Netroufalky 797/5,625 00 Brno,IČ: 29210372, DIČ: CZ29210372

 

Vaše osobné údaje sa ďalej môžu dostať k týmto ďalším subjektom:

 • Zamestnanci spoločnosti

 Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

 V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

 V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

 Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese obchod@mojepapiernictvo.sk alebo zavolajte na tel. č. +421 948 021 053

IV. Používanie súborov cookies

 Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve našich webových stránok sťahujú do Vášho zariadenia. Súbory cookies sa následne pri každej ďalšej návšteve odosielajú späť na webovú stránku alebo inú webovú stránku, ktorá ich rozpozná.

 Súbory cookies plnia rôzne úlohy, napríklad umožňujú efektívnu navigáciu medzi webovými stránkami, zapamätanie si Vašich preferencií a celkovo zlepšujú skúsenosť používateľa. Dokážu tiež zaistiť, aby reklamy zobrazované on-line boli lepšie prispôsobené Vašej osobe a Vašim záujmom.

 Na webových stránkach používame nasledujúce cookies:

 • Nevyhnutné cookies: sú potrebné na prevádzku webových stránok, umožňujú napríklad prihlásiť sa do zabezpečených častí stránok a ďalšie základné funkčnosti stránok. Táto kategória cookies sa nedá zakázať.
 • Analytické/štatistické cookies: umožňujú nám napríklad rozpoznať a zistiť počet návštevníkov a sledovať, ako naši návštevníci používajú webové stránky. Pomáhajú nám zlepšovať spôsob, akým stránky fungujú, napríklad tak, že umožňujú používateľom ľahko nájsť to, čo hľadajú. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.
 • Reklamné cookies: používajú sa na sledovanie preferencií a umožňujú zobraziť reklamu a ďalší obsah, ktoré najlepšie zodpovedajú vášmu záujmu a online správaniu. Tieto súbory spúšťame iba s Vaším predchádzajúcim súhlasom.

 Upozorňujeme, že tretie strany (vrátane napr. poskytovateľov externých služieb) môžu taktiež používať cookies a/alebo pristupovať k údajom zhromažďovaným cookies na webových stránkach.

 

Používané súbory cookies:

Technický názov

Vydavateľ

Účel a popis cookies

Doba trvania

[•]

[•]

[•]

Relačné /Permanentné ([•] hodín)

Google LLC

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalšie informácie o cookies a ich aktuálny zoznam nájdete prostredníctvom jednotlivých internetových prehliadačov, najčastejšie v položke Nástroje pre vývojárov.

 Súhlas môže byť vyjadrený prostredníctvom zaškrtávacieho políčka obsiahnutého v tzv. cookie lište. Súbory cookies môžete aj následne v nastavení svojho internetového prehliadača odmietnuť, alebo si nastaviť používanie iba niektorých.

 Ďalšie informácie o správe cookies v jednotlivých prehliadačoch nájdete na nasledujúcich odkazoch:

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

 Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

 Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť na príslušný Úrad na ochranu osobných údajov.

Tieto zásady sú účinné od 01.01.2022